23 lao động Việt Nam mới bằng một lao động Singapore

Số liệu so sánh này được đưa ra khi tổng hợp mức thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam trong năm 2016 với các nước trong khu vực. Theo đó, trung bình một người lao động Việt Nam làm ra được 84, 5 triệu đồng/năm 2016. Trong khi đó thu nhập trung bình của một lao động Singapore là gần 2 tỷ đồng.
Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, năng suất lao động xã hội của người lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2016 ước tính đạt khoảng 84,5 triệu đồng, tăng hơn 5,31 % so với năm 2015 nhưng vẫn hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực. Khi phân chia thu nhập bình quân theo khu vực kinh tế, ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ thấp nhất với chỉ 32,9 triệu đồng, ngành dịch vụ đạt thu nhập bình quân 103,5 triệu đồng, ngành công nghiệp – xây dựng đạt 112 triệu đồng.

Dù năng suất của lao động Việt Nam được cải thiện trong nhiều năm qua, tuy nhiên vẫn nằm ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực. Cụ thể, 23 lao động Việt mới bằng 1 lao động Singapore, 6 lao động Việt bằng 1 lao động Malaysia, 3 lao động Việt bằng một lao động Thái Lan, so với năng suất lao động của Indonesia, Philipine thì lao động Việt mới bằng một nửa. Với tốc độ phát triển này, phải đến 60 năm nữa, lao động Việt Nam mới đuổi kịp được lao đuổi kịp được lao động của Singapore.CIEM – Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương cũng đưa ra nguyên nhân cho vấn đề này: “Năng suất của lao động Việt Nam còn thấp và tăng chậm chủ yếu là do lao động làm việc trong môi trường phương tiện sản xuất chậm đổi mới, năng suất thấp, chất lượng lao động còn thấp,… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nằm trong vùng trũng của thế giới về công nghệ, sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Bài này đã được đăng trong Kĩ thuật cơ khí. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *