Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2017

23 lao động Việt Nam mới bằng một lao động Singapore

Số liệu so sánh này được đưa ra khi tổng hợp mức thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam trong năm 2016 với các nước trong khu vực. Theo đó, trung bình một người lao động Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kĩ thuật cơ khí | Để lại phản hồi